Apua kasvuun

 

Laatikon ulkopuolelta ajattelua

goutsideyourbox

 

 

Liiketoiminta etenee yleensä aalloissa. Nousukausia seuraa hiljaisemman kasvun aika, jota yleensä seuraa laskukausi. Nämä ilmiöt ovat usein sidoksissa yrityksen myymiin tuotteisiin ja palveluihin, joiden elinkaari määrittelee pitkälti sen, millä kaudella yritys elää.

Kun kovin nousukausi alkaa hiljentyä, on yrityksessä viimeistään hyvä aloittaa todellinen panostaminen uusien liiketoimintojen kehittämiselle.

Uusiutuminen on yrityksen liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta äärimmäisen tärkeää. Mikäli yritys ei kykene uusiutumaan, yleensä ensimmäinen laskukausi johtaa kohtalokkaisiin seurauksiin.

Kyky ajatella laatikon ulkopuolelta

Pyysin muutamia vuosia sitten tiimiläisiäni miettimään seuraavaa tehtävää:

Yhdistä pallot neljällä suoralla viivalla, ilman että nostat kynää paperista.

yhdistä pallot neljällä viivalla testi

Tehtävä on klassinen siitä, että se vaatii kykyä soveltaa ja ajatella 'laatikon ulkopuolelta'.

Viiden minuutin pohdinnan jälkeen tiimiläisistäni vain yksi onnistui löytämään ratkaisun tehtävään. Kun kysyin minkä takia hän mielestään onnistui, hän vastasi että "ajattelin hieman isommin, enkä tyytynyt ensimmäisenä mieleen tulevaan ratkaisumalliin".

Liian usein työelämässä ongelmanratkaisukyvykkyys on heikkoa tasoa. Ongelmia lähestytään aina samasta näkökulmasta. Tällä tavalla hukataan mahdollisuuksia, kun ei edes yritetä löytää erilaisia ratkaisuja. Vanhan mallin mukaan kun on helpompi tehdä, kun näin ollaan aina tehty. Kun johtoryhmässä kaikki nyökyttelevät hyväksyvästi ensimmäisenä mieleen tulleelle idealla, ei innovaatiosta voida puhua. Ranskalaisen filosofin Emile Chartierin sanoin "Nothing is more dangerous than an idea, when it is the only idea we have".

"Where all think alike, no one thinks very much" - Walter Lippman

Yritykset ovat jumittuneet tapoihinsa. Tämän takia esimerkiksi sosiaalinen media ei ole pääsääntöisesti yritysten asiakaspalveluhenkilöstön käytössä. Saman syyn takia yritykset eivät pysty löytämään uutta liiketoimintaa vanhan, hitaasti kuolevan liiketoiminnan tilalle. Kyky uusiutua, ajatella boksin ulkopuolelta ja soveltaa rohkeita (tai jopa markkinoita häiritseviä) ideoita, on keskeisen tärkeä liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta.

Kun liiketoiminnan kasvu alkaa hidastua tai tuotteiden / palveluiden kysyntä hiipua, ole rohkea. Älä mieti ainoastaan miten asioita on tehty aiemmin tai miten voit parantaa lyhyellä aikavälillä tulosta. Ison kuvan ymmärtäminen tarkoittaa myös laatikon ulkopuolelta ajattelua. Sitä, että ilmiselvät vaihtoehdot eivät välttämättä ole pitkässä juoksussa parhaita yritykselle. Kaikkia ratkaisuja ei tarvitse myöskään keksiä itse. Onnistuneita turn-aroundeja on tehty paljon ja niistä voi ja pitää oppia. Tutustumisen arvoisia ovat varsinkin Catepillarin ja Applen tarinat.

Kokeile, uskalla ajatella eri tavalla ja sano hulluinkin ideasi ääneen. Riski on suuri, että saatat onnistua.

 

Ps. Jos jäit miettimään ratkaisua kirjoitukseni alussa mainittuun tehtävään, tässä yksi vaihtoehto.

Pss. Laatikon ulkopuolelta ajattelemisesta löytyyy hyvää kirjallisuutta. Kaksi suosikkiani ovat Fredrik Härenin The Idea Book sekä Seth Godinin Poke the box.

Topics: osaamisen kehittäminen, note to self, lainaukset, Johtaminen, strategia